Мая Дългъчева е български писател, автор на книги за деца и възрастни, песни, пиеси и др.

Основна част от творчеството й е насочено към децата. Жанровете са разнообразни – приказки, стихотворения, гатанки, песни, мюзикъли, куклени спектакли.

Наред с авторските си творби се ангажира и в областта на приложната литература като автор в редица образователни проекти.

Творби на Мая Дългъчева са преведени на английски, руски, немски, френски, испански, сръбски. Присъстват в редица поетични антологии у нас и в чужбина, както и в учебници, сборници, помагала за предучилищна и начална възраст.